איך מגישים תביעה קטנה בעצמך?

מילוי טופס הגשת תביעה

תחילה יש להוריד את טופס כתב תביעה קטנה של רשות בית המשפט כאן, להדפיס אותו ולמלא את כל הפרטים הרלוונטיים- שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות וכן כתובת מלאה כולל מיקוד. בסעיף מס' 3, מלאו את הסעיף הרלוונטי בהתאם לתביעה שלכם. ובסעיף 3-ו' ב"נימוקי התביעה(בתמצית)"- רשמו "מצ"ב כתב תביעה". איך תדעו באיזה בית משפט לתביעות קטנו עליכם לתבוע? לחצו כאן.

1

הורדת כתב התביעה

כעת עלינו להכין את כתב התביעה ולפרט את אירועי מקרה התביעה ומדוע אנו זכאים לפיצוי. אתרו את התביעה המתאימה לכם מבין נוסחי כתב התביעה הקטנה באתר שלנו, הורידו את הנוסח ומלאו את הפרטים המתאימים. במידה וחסרים לכם חלק מפרטיו של הנתבע, הסבירו זאת במקום המתאים בכתב התביעה. בנוסף יש לצרף את כל המסמכים, האסמכתאות והראיות שיש בידכם ויכולים לסייע בתביעה שלכם. 

2

הגשת כתב התביעה

לאחר שמילאתם את הפרטים הדרושים בכתב התביעה, הדפיסו את המסמך כדי שתוכלו להגישו למזכירות בית המשפט. שימו לב, יש ליצור 3 עותקים של כתב התביעה והנספחים. 2 עותקים עליכם להגיש למזכירות בית המשפט ואחד נוסף שיישאר אצלכם. ביהמ"ש ימציא את כתב התביעה לנתבע, אשר יש באפשרותו להגיש כתב הגנה לתביעתכם, תוך 15 ימים, מהיום שבו הוא קיבל את כתב התביעה שלכם.

איך יודעים מתי הנתבע קיבל את כתב התביעה שלנו? מתקשרים למזכירות ביהמ"ש ושואלים או לחילופין נכנסים למערכת נט המשפט ובודקים את מצב התיק.

3

תשלום האגרה והמתנה לדיון

אם בחרתם להגיש את התביעה הקטנה במזכירות ביהמ"ש, תידרשו לשלם אגרה בגובה 1% מסכום התביעה שלכם או 50 ש"ח לפי הסכום הגבוה, במזומן או בכרטיס אשראי.

אם בחרתם להגיש את התביעה דרך האינטרנט, לאחר מילוי כל הפרטים, תידרשו לשלם את סכום האגרה באופן מאובטח עם כרטיס האשראי שלכם. כעת המשך התהליך מתפצל ל- 2 אפשרויות.

4
arrow

מזכירות ביהמ"ש תקבע דיון ותשלח לכם ולנתבע זימון בדואר רשום.

הנתבע מגיש כתב הגנה

חולפים 15 ימים מהרגע שהנתבע קיבל את כתב התביעה.

הנתבע בוחר שלא להגיב

הנתבע מגיע לדיון - 

מתקיים הדיון ובדרך כלל ניתנת הכרעה ופסק דין באותו היום.

הנתבע לא מגיע לדיון - נבקש מהשופט שייתן לנו פסק דין בהיעדר הגנה

ביהמ"ש יקבע דיון אף ללא תגובתו של הנתבע ואפילו אם לא ביקשנו פסק דין או דיון

נבקש פסק דין בהיעדר הגנה. איך עושים זאת? מגישים בקשה באמצעות פקס, הגשה למזכירות ביהמ"ש או שליחה בדואר.

ביהמ"ש יסתפק בכתב התביעה שלכם שמפרט את כל מהלך האירועים, וייתן פסק דין ללא קביעת דיון.

יקבע דיון במעמד שני הצדדים

אין צורך לשלם תשלומים נוספים, אתם יכולים להגיש את התביעה בעצמכם!

בלי עמלות ובלי דמי תיווך!!