מחירו של אגרת ביהמ"ש לתביעות קטנות הינה 1% מסכום התביעה שלכם או 50 ₪, לפי הגבוה מביניהם. כלומר, אם התביעה שלכם הינה על סך 400 ₪, 1% מסכום זה הינו, 4 שקלים. אך בהתאם לחוק, נשלם את הסכום הגבוה מבין השניים – 50 ₪. (יש לזכור כי אגרה זו לא תוחזר לכם, גם אם תחליטו לבטל תביעתכם לאחר מכן).​

מחירו של הליך תביעה קטנה בבית המשפט לתביעות קטנות:

האם אני צריך לשכור שירותי עו"ד?

בבית המשפט לתביעות קטנות לא ניתן לשכור עורך דין (למעט במקרים מיוחדים ובאישור ביהמ"ש) וההליך הינו פשוט אשר בדרך כלל מסתיים ביום דיונים אחד בלבד. 

מכיוון שההליך נועד לפתור סכסוכים כספיים קטנים במהירות, נקבע כי חל איסור לשכור שירותי עו"ד.

האם אני צריך לשכור שירותי סיוע בהכנת כתב התביעה הקטנה והגשתו?

לא! ההליך בבית המשפט לתביעות קטנות שונה מהליך בבית משפט רגיל (שלום, מחוזי, עליון). אין צורך בייצוג ע"י עו"ד והכנת כתב התביעה הינה מלאכת פשוטה שאינה צמודה לכללים הנוקשים בבתי המשפט האחרים. תוכלו להיעזר במגוון נוסחי התביעה שהכנו לכם כאן.

עלות הגשת תביעה קטנה בבית המשפט לתביעות קטנות